Dørplanke


= tømmer til bæring af murværk over indvendig dør