Deklaration


= tinglyst dokument som begrænser ejerens ret til at råde over ejendommen