Cirkulationspumpe


= pumpe der cirkulerer varmt vand og varme rundt i et rørsystem, således at det er til rådighed tæt ved det sted,
hvor det skal forbruges