Bue


= afdækningen over en åbning eller en blænding, der kan være
båret af piller, søjler eller murvanger