Blokforbandt


= murforbandt med skiftevis lØber- og binderskifte, således at løbere henholdsvis
bindere er placeret lodret over hinanden