Bjælke


= en vandret, bærende bygningsdel. Bjælken går fra ydervæg til ydervæg. Materialet kan være sten, jerm, armeret beton