Bislag


= en lille overdækket udbygning, kan være åben eller helt lukket og anbragt foran indgangsdøren