Bindingsværk


= en bygning hvis bærende konstruktion består af lodrette og vandrette tømmerstykker
esuppleret med skråtstillede stykker