Bevaringsværdig


= særlig arkitektonisk eller byggeteknisk kvalitet ofte med en lokal eller national betydning. Det er bygningens ydre, som facader,
vinduer, døre, tag, kviste og skorstene der er bevaringsværdig