Beton


= hærdnet blanding af cement, tilslagsmaterialer (sand, grus og sten) og vand.  Armeret beton eller jernbeton indlagt armering af stålstænger eller ståltråde, der sikrer en tilstrækkelig trækstyrke. Letbeton er beton som tilføres luft, enten mekanisk eller kemisk (træbeton, gasbeton).