Afkoste


= udjævne groft påkastet puds med fugtig kost