ABT93


= Almindelige betingelser for entreprenørarbejde ved bygge- og anlægsarbejder i totalentrepriser, udgivet i 1993

Afløses af ABT18