ABR18


= Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed. Afløser ABR89

Se betingelserne her