AB92


= Almindelige betingelser for entreprenørarbejde ved bygge- og anlægsarbejder i hoved-, stor, eller fagentreprise, udgivet i 1992