Om Byggeriets Regler

ByggerietsRegler samler alle de nødvendige regler og love, som regulerer byggeriets forhold. Via ByggerietsRegler får brugerne adgang til rådgivning, vejledning og undervisning om byggeretlige emner af praktisk karakter til brug i det daglige arbejde i bygge- og anlægsektoren. ByggerietsRegler vil løbende blive tilpasset brugernes ønsker og behov for råd og vejledning.

Om rådgivningen

ByggerietsRegler samarbejder med advokat Ole Meisner fra Holst Advokater. Ole Meisner leverer juridisk rådgivning og bistand til bygge- og anlægssektoren, herunder til bygherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter, realkreditinstitutter, pengeinstitutter og forsikringsselskaber. Ole har specialiseret sig i forebyggelse af konflikter, bevissikring ved syns- og skønsforretninger og bistand ved sagkyndige beslutninger, samt førelse af rets- og voldgiftssager. Ole rådgiver også om udbud samt OPP, OPS, partnering og andre kontrakter indenfor byggeriet, samt om alle aspekter indenfor fast ejendom, herunder køb og salg, projektudvikling og lejeret, og om offentligretlig regulering som for eksempel planlovgivning og miljøret.