Om Byggeriets Regler

ByggerietsRegler samler alle de nødvendige regler og love, som regulerer byggeriets forhold. Via ByggerietsRegler får brugerne henvisning til specialist rådgivning samt adgang til vejledninger og undervisning om byggeretlige emner til brug i det daglige arbejde i bygge- og anlægsektoren. ByggerietsRegler vil løbende blive tilpasset brugernes ønsker og behov for råd og vejledning.

Om specialist rådgivning

ByggerietsReglers brugere henvises til specialist rådgivning hos advokat Ole Meisner. Ole leverer en højt specialiseret juridisk rådgivning til bygge- og anlægssektoren, herunder til bygherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter, realkreditinstitutter, pengeinstitutter og forsikringsselskaber. Ole har specialiseret sig i forebyggelse af konflikter, bevissikring ved syns- og skønsforretninger og bistand ved sagkyndige beslutninger, samt førelsen af rets- og voldgiftssager. Ole rådgiver også om udbud samt OPP, OPS, partnering og andre kontrakter indenfor byggeriet, samt om alle aspekter indenfor fast ejendom, herunder køb og salg, projektudvikling og lejeret, og om offentligretlig regulering som for eksempel planlovgivning og miljøret. Læs mere mere om Ole her.