Om Byggeriets Regler

ByggerietsRegler samler alle de nødvendige regler og love, som regulerer byggeriets forhold. Via ByggerietsRegler får brugerne adgang til rådgivning, vejledning og undervisning om byggeretlige emner af praktisk karakter til brug i det daglige arbejde i bygge- og anlægsektoren. ByggerietsRegler vil løbende blive tilpasset brugernes ønsker og behov for råd og vejledning.

Om rådgivningen

ByggerietsRegler leverer juridisk rådgivning og bistand til bygge- og anlægssektoren. Vi repræsenterer bygherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter, realkreditinstitutter, pengeinstitutter og forsikringsselskaber. Vi har specialiseret os i forebyggelse af konflikter, bevissikring ved syns- og skønsforretninger og bistand ved sagkyndige beslutninger, samt førelse af rets- og voldgiftssager. Vi rådgiver også om udbud samt OPP, OPS, partnering og andre kontrakter indenfor byggeriet. Vi rådgiver om alle aspekter indenfor fast ejendom, herunder køb og salg, projektudvikling og lejeret. Vi rådgiver også om spørgsmål indenfor planlovgivning og miljøret. De advokatmæssige opgaver varetages af advokat Ole Meisner.