Forsinkelse

ByggerietsRegler afholder et gratis seminar med en koncentreret gennemgang af reglerne om forsinkelse, dagbod og erstatning indenfor byggeriet. Reglerne gennemgås ud fra reglerne i ABR89, AB92 og ABT93 og ud fra rets- og voldgiftspraksis.

Seminaret henvender sig til arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og andre tekniske rådgivere, samt til bygherrer og entreprenører.

På seminaret gennemgås følgende emner,

  • Tidsfrister indenfor byggeriet
  • Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse
  • Entreprenørens ansvar for forsinkelse – dagbod og/eller erstatning
  • Bygherrens forsinkelse – erstatning
  • Rådgiverens forsinkelse – erstatning eller dagbod
  • Ophævelse af aftalen
  • Hvordan undgås forsinkelse og tab?

Kursusmateriale og AB92 og ABR89 håndbøger udleveres ved seminarets start.

Underviser:
– Ole Meisner, som siden 1989 har deltaget i flere end 200 voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Ole er specialistadvokat med viden om byggeriets forhold. Ole rådgiver også om udbudsret, planlovgivning og miljøret. Ole har i 25 år rådgivet offentlige og private bygherrer, almennyttige boligselskaber, pengeinstitutter og kreditforeninger, entreprenører, arkitekt- og ingeniørfirmaer samt privatpersoner om byggeretlige problemstillinger. Ole er certificeret som international og dansk voldgiftsdommer.