Bygningsreglementet – BR15

De væsentligste ændringer i bygningsreglementet ved overgangen fra BR10 til BR15:

  • Lavenergiklasse 2015 bliver minimumskrav

  • Energirammer for eksisterende bygninger

  • Ændring i metoden til indregning af VE-anlæg i energirammen

  • Eco-Design krav

  • Overfladetemperaturkrav til vinduer

  • Termisk indeklima i boliger

  • Olie- og naturgaskedler – forbud

  • Krav til:

isoleringsniveauer for tilbygninger, ombygninger, kølerum og fryserum
pavilloner
arbejdspladsbelysning
isolerede partier i glasfacader
vinduers energimæssige ydeevne
termisk indeklima i boliger
nyt vejrdata

Se Bygningsreglementet her (https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=183152