Begrænsning af rådgiverens ansvar iht. ABR89


Ved indgåelse af aftale med en rådgiver anvendes der en del tid på forhandling af ydelsesomfang, honorar og andre væsentlige betingelser for det kommende samarbejde. Som udgangspunkt anvendes ABR 89 som vilkår for rådgivningsaftalen. ABR 89 indeholder enkelte begrænsninger af rådgiverens ansvar. Bl.a.undtages avancetab og andet indirekte tab ligesom ABR 89 indeholder en beløbsbegrænsning på 2,5 mio.kr. ved rådgivers ansvar for svigtende tilsyn.